با توکل بر خداومد متعال و تلاش های صورت گرفته پرسنل معدن شن و ماسه دی، عضویت حقوقی شرکت معدن دی در سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران انجام پذیرفت که با انجام این مهم امکان ثبت محدوده های معدنی جدید در صورت اعلام از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران میسر می باشد و این موضوع موجبات تحکیم و تقویت معدن از نظر تأمین مواد اولیه در آینده را تضمین خواهد نمود.