خط مشی کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی

شرکت دی که ارائه دهنده خدمات پیمانکاری در زمینه احداث راه، پل، سد و انواع ساختمان می­باشد، در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت و ایمنی و حفاظت سیستم های خود  بر اساس آخرین ویرایش سه استاندارد QUALITY SERVICE, HSE-MS,ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 9001 با بیان:

"کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی"

نقش خود را در ارائه خدمات فنی مهندسی به شرح ذیل اعلام می دارد:

  •         توجه ویژه به کیفیت و مدت زمان اجرای پروژه ها.
  •        فراهم نمودن محيط كاري مناسب و افزايش سطح دانش فني پرسنل.
  •          تعهد به پيشگيري، كنترل، اجتناب از آلودگي هاي زيست محيطي و تعهد به پيشگيري از مصدوميت و بيماري کارکنان و انجام اقدامات لازم برای کاهش تعداد و شدت رویداد ها  در شرکت و کارگاهها.
  •         برنامه ريزي و اقدام مناسب در جهت كنترل و كاهش مصرف منابع در طول فعاليت شركت.
  •          شناخت دقیق نیاز مندیهای کارفرمایان و تلاش در جهت برآورده ساختن انتظارات آنها.
  •          بهسازی و توسعه منابع انسانی و ماشین آلات و تجهیزات و بکارگیری نیروی کار مجرب در زمینه کیفیت ایمنی و زیست محیطی.
  •          شناسائي  و پایبندی به مقررات و الزامات کیفیت ،  ایمنی و زیست محیطی.
  •          توسعه و بهبود  مداوم فرایند ها و ایجاد محیط کاری منظم، آراسته و بانشاط و تأکید بر کار تیمی.

دستیابی به موارد فوق با همکاری و همدلی کلیه کارکنان شرکت امکان پذیر می­باشد. لذا همکاران نسبت به حفظ و اجرای این خط مشی اقدام نموده و رسیدن به این اهداف را سر لوحه کار خود قرار میدهند بطوریکه کیفیت ارائه خدمات به کارفرمایان (مشتریان) تحت تأثیر هیچ عامل دیگری در شرکت قرار نگیرد. در خاتمه مدیریت جهت حصول اطمینان از اجرا و بهبود مستمر سیستم، نماینده خود را به شرکت معرفی و سیستم را در دوره­های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می­دهد.