هزار و یک شهر

بر اساس سیاست های شهرداری تهران، مبنی بر احداث مجتمع‌های تفریحی و رفاهی و همچنین نمادهای شهری مدرن، در سال های اخیر پروژه‌های گوناگونی آغاز و به بهره‌برداری رسیده است. در همین راستا شهرداری تهران با تعریف این پروژه و استفاده از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آن قصد دارد تا مجتمعی چند منظوره در پایتخت احداث کند تا به‌طور همزمان امکانات اقامتی، تفریحی، تجاری و فرهنگی را با استانداردهای بومی و ملی تامین نماید و به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی شهری به ایفای نقش بپردازد. شرکت دی به عنوان اولین پیمـانکار اجرای بخشی از پروژه فوق را در سال 1390 آغاز نمود.

مشخصات کلی طرح:        

  • كارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری عظام  

  • مدیر طرح: مهندسین مشاور عمران کریت آریانا

 

  • خاکـبرداری: 115.000 مترمکعب

  • خاکـریزی: 400.000 مترمکعب

  • اجـرای زیراساس: 9.000 مترمکعب

  • اجـرای اساس: 8.000 مترمکعب