پارک نیاوران

احـداث پارک نیاوران در سال 1348 به شرکت دی محـول گردید، این پارک با مساحتی حدود 62.000 متر مربع در طبقات مختلف با پله هـای متعددی ساخـته شده است که از مشخصات ویژه پارک محسوب می شود با دو ورودی یکی در شمـال خیابان پاسداران و دیگری در جنوب خیابان پاسداران قرار دارد.

عملیات اجرایی   

  • ساخت آب نما : 3320 مترمربع

  • گلکاری : 8000 مترمربع

  • چمن کاری :  20000 مترمربع 

  • 434 تیر روشنایی جهت تامین روشنایی فضای سبز پارک

  • 17 سرویس بهداشتی