بوستـان ولایت

           پروژه عملیات اجرایی بخشی از بوستـان ولایت واقع در شهر تهران در پایان سال 1389 به شرکت دی واگذار گردید و در اوایل سال 1390 با اجرای عملیات بصورت شبانه روزی و پس از 65 روز به بهره برداری رسید.

        موضوع پیمـان:

          اجرای کلیه عملیات محوطه‌سازی، خاکبرداری، خاکریزی، سیویل و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه از قبیل ساخت مسیر دوچرخه سواری، مسیر سواره، پیاده‌رو،  آلاچیق ها، فضای مکث، غرفه‌های فروش، سرویس‌های بهداشتی و حصارکشی، نصب مبلمـان شهری، نصب چراغ‌های خورشیدی و سایر اقلام و تجهیزات.

        اهداف اجرایی:

          با اجرای پروژه بوستان ولایت، محوطه پادگان قلعه مرغی تهران به یکی از بوستان‌های مدرن تهران تبدیل شده است و علاوه بر خروج منطقه نظامی و فرودگاهی که آلودگـی صوتی زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کرد، به سرانه فضای سبز منطقه نیز اضافه گـردید.

       مشخصات کلی طرح:                                             

                    کارفرما: سازمـان پارک ها و فضای سبز شهر تهران    

                    دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشـاور آتک    

                    مدیر طرح: سازمـان مهندسی و عمران شهر تهران