پروژه مسکونی تهرانسر

این شرکت در راستای سیاست ایجاد مسکن اقدام به ساخت پروژه 63 واحدی تهرانسر به شرح ذیل نمود:

  • فاز 1 تهرانسر، با زیربنای 667,2 متر مربع شامل 23 واحد و در 5 طبقه.

  • فاز 2 تهرانسر، با زیربنای 313,4 متر مربع شامل 40 واحد و 7 طبقه.

  • محل پروژه در تهرانسر در منطقه 21 تهران واقع گردیده است.