پروژه ترمینال متمرکز بارگیری پتروشیمی بندر امام (ره)

منطقه بندر امام خمینی (ره) بدلیل اشراف بر خورموسی در جنوب ایران و همچنین وجود دو مجتمع پتروشیمی عظیم در حال بهره برداری امام خمینی (ره) و رازی بعلاوه پروژه های در حال احداث از قبیل پتروشیمی امیرکبیر نقشی عمده در تولید مواد پتروشیمی در کشور با هدف صادرات و مصرف داخلی ایفا می نماید. بدین منظور لزوم احداث ابنیه مورد نیاز پتروشیمی ضروری بنظر می رسد. در این رابطه بخشی از پروژه ترمینال متمرکز بارگیری پتروشیمی بندر امام در خرداد ماه 1380 توسط شرکت دی انجام گردید

مشخصات کلی طرح: 

  • شمع کوبی: 256 عدد و بطول کلی 3.600 متر

  • عملیات خاکی و قالب بندی و اجرای بتن مسلح

  • اسکلت فلزی: 850.000 کیلوگرم