سد مخزنی زابل (چاه نیمه 4)

منطقه سیستان در شمالی ترین قسمت مرزی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است و جهت ذخیره نمودن سیلاب ها و استفاده بهینه از آن ها در مواقع خشکسالی از گودال های طبیعی بهره گیری شده است. چاه نیمه چهارم بیشترین حجم ذخیره را در میان گودال های طبیعی دیگر (چاه نیمه یکم تا سوم) داشته که با احداث این سد، در برابر آن دریاچه ای با مساحت تقریبی 92 کیلومتر مربع و حجمی حدود 800 میلیون مترمکعب (تقریباً چهار برابر حجم دریاچه سد کرج) ایجاد گردید و موجبات دگرگونی چهره منطقه و استان فراهم شد.

عملیات اجرایی سد عظیم چاه نیمه چهارم در شهرستان زابل در ابتدای سال 1381 توسط این شرکت آغاز شده و متعاقب آن با تجهیز مناسب کارگاهی و ساخت ساختمـان های اداری و فنی و با تأمین ناوگان عظیم ماشین آلات سنگین، اجرای بدنه سد انجام و به بهره برداری رسید.

 

هدف پروژه

سد خاکی چاه نیمه چهارم زابل، یک سد از جنس مصالح رسی و دیگر مصالح تیپ بندی شده متشکل از مصالح لای، فیلتر، زهکش و ریپ رپ می باشد. برای کنترل نفوذ و نشت جریان آب از فونداسیون سد و به دلیل کیفیت ناهمگن مصالح فونداسیون و عدم وجود بستر سنگی در عمق های قابل دسترس، از بلانکت رسی در سر تا سر بالا دست سد استفاده شده است.

 

مشخصات کلی طرح:    

  • شروع پیمـان: تیرماه سال 1381

  • مدت پیمـان: 60 ماه

 

  • طول سد: 15.210 متر

  • عرض پاشنه با احتساب بلانکت رسی: 300 متر

  • عرض تاج سد: 8 متر

  • عملیات خاکی: 22 میلیون مترمکعب

  • مصالح فیلتر، زهکش و ریپ رپ: 1/24 میلیون مترمکعب

  • عملیات بتنی: 28.500 مترمکعب

  • آرماتوربندی: 845.000 کیلوگرم

تهیه و نصب ابزار دقیق و دستگاه های کنترل و اندازه گیری مورد نیاز سد