سد تنظیمی سیمره

طراحی و اجرای سد تنظیمی سیمره در بهمن ماه سال 1390 به شرکت دی واگذار گردید. این سد بر روی رودخانه سیمره، در استان ایلام و در حدود 30 کیلومتری شمـال غرب شهرستان دره شهر واقع شده است.

اهداف اجرایی سد تنظیمی سیمره:

 • ذخیره سازی و تنظیم روزانه دبی های متغیر خروجی از نیروگاه و سد مخزنی سیمره

 • کنترل دبی و تراز سطح آب رودخانه در پایاب نیروگاه به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی به تأسیسات پمپاژ، اراضی کشاورزی حاشیه بستر رودخانه و سکنه منطقه

 • تداوم جریان آب رودخانه سیمره در کلیه ساعات شبانه روز

 • جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای اراضی کشاورزی منطقه دره شهر و حقابه زیست محیطی مستمر رودخانه در پایاب نیروگاه سد مخزنی

مشخصات کلی طرح    

 • کارفـرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 • دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 • ابلاغ قـرارداد: اسفند ماه 1390

 • مدت زمـان قرارداد: 24 ماه

 • نوع قـرارداد:  EPC با مشارکت شرکت مهندسین مشاور پاراب فارس

شرح وظایف پیمـانکار:

 • طراحی و ساخت بدنه سد تنظیمی به همراه سازه های جانبی آن شامل سرریز، مجرای تخلیه رسوبات، عملیات حفاری و شمع ریزی و نیز ساختمـان های دوره بهره‌برداری، راه های دسترسی جایگزین و ...

 • اجرای دیوار آب بند و تزریقات تحکیمی و تماسی

 • طراحی، کنترل کیفی، تهیه و تأمین مواد اولیه، ساخت، انجام آزمایش های لازم، نصب و راه اندازی کلیه تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز (اعم از تجهیزات مکانیکی، هیدرومکانیکی، برقی، تأسیساتی)

 • طراحی، نصب، آزمایش، راه اندازی و قرائت تجهیزات رفتار سنجی و ابزار دقیق سد تنظیمی سیمره

مشخصات فنی طرح

 • نوع سد: خاکی با هسته رسی و سرریز بتنی

 • تراز تاج سد: 600 متر از تراز دریا               

 • تراز عادی بهره‌برداری: 592 متر از سطح دریا

 • تراز کف رودخانه: 577 متر از سطح دریا

 • تراز حداقل بهره‌برداری: 588 متر از سطح دریا

 • طول تاج سد: 1.260 متر

 • حجم مخزن در تراز عادی بهره برداری قبل از رسوب گذاری :  20/1 میلیون مترمکعب

 • حجم رسوبات 50 ساله:  7/7 میلیون مترمکعب

 • حجم مخزن سد پس از رسوب گذاری 50 ساله: 12/47 میلیون مترمکعب

 • تراز رسوبات پخش شده 50 ساله در محل محور سد: 584/1 متر از سطح دریا

مشخصات تقریبی هندسی بدنه سد

 • رقوم تاج سد: 600 متر از سطح دریا

 • طول بازوی چپ:  200 متر

 • طول بازوی راست: 900 متر

 • ارتفاع سد:  20 متر

متاسفانه اجرای پروژه فوق بدلیل نیاز به بازنگری در مبانی طراح در ابتدای شروع کار متوقف گردید.