پروژه خط 4 متروی تهران

با توجه به ضرورت افزایش حمل و نقل عمومی در کلان شهر تهران و نگرشی بر وضعیت ترافیکی و در نظر گرفتن مسئله انرژی از لحاظ صرفه جویی در سرمایه ملی و جلوگیری از آلودگی هوا، حمل و نقل ریلی و اهمیت و جایگاه آن در برآورد خواستگاه های فوق لزوم توسعه این بخش از حمل و نقل عمومی را بیش از پیش محرز می سازد.

مشخصات کلی طرح   

  • تاریخ شروع پروژه: آبان مـاه 1386

  • مدت اجرای پروژه: 24 مـاه

اهداف پروژه

عملیات اجرایی خط 4 متروی تهران که جزو طرح های مصوب می باشد، از سال 1385 از مبدأ شهرک اکباتان در غرب تهران تا مقصد سه راه افسریه در جنوب شرقی تهران آغاز گردیده است و ایستگاه N4 در کیلومتر 616+14 از مسیر خط 4 واقع شده است. پروژه فوق توسط شرکت دی انجام و در سال 1390 به بهره برداری رسید.