پروژه مترو اصفهان

با توجه به نقش و اهمیت شهر اصفهان از بعد فرهنگی و بین المللی که آن را بعنوان دومین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی مطرح ساخته و همچنین پتانسیل بالای آن در زمینه جذب توریسم داخلی و خارجی، احداث یک شبکه حمل و نقل شهری منظم و کارا و بخصوص شبکه قطار شهری که از یک سو نیازهای جابجایی را مرتفع و از سوی دیگر به ابنیه و آثار تاریخی لطمه وارد نکند الزامی می نماید. از این رو عملیات احداث بخشی از مترو شهر اصفهان به طول 2/2 کیلومتر و نیز دو ایستگاه مترو به شرکت دی واگذار گردیده است.

مشخصات کلی طرح      

  • تاریخ شروع پروژه: خردادمـاه 1384

  • مدت اجرای پروژه: 45 مـاه

موضوع پروژه

اجرای سازه زیرگذر و هسته مركزی ایستگاه های واقع در مسیر قطار شهری اصفهان قطعه اول (كاوه ـ پاسداران) به طول2.225 متر شامل 2.025 متر مسیر تونل و دو ایستگاه (مطهری و جابر) كه طول هر ایستگاه برابر 100 متر، ارتفاع خاكبرداری حدودا  11متر، عرض خاكبرداری در ایستگاه 18 متر و در تونل برابر 20/9 متر می‌باشد.

هدف از اجرای این طرح توسعه خط شمـالی- جنوبی از 12 كیلومتر به 20 كیلـومتر بوده و این قطـعه اولین قطعه از خط 7/7 كیلومتری كاوه ـ پاسداران می‌باشد.