ساخت و تامین روشنایی باند فرودگاه مهرآباد 

شرکت  دی عملیات ساخت باند فرودگاه در سال 1354 و تامین روشنایی فرودگاه مهرآباد را در سال 1353 در استان تهران با ظرفیت اسمی 10.031.583مسافر را بر عهده داشته است که با امکاناتی از قبیل بین المللی بودن فرودگاه دسترسی مسافرین به اینترنت مرکز تلفن پارکینگ دستگاه خودپرداز امانت بار، بیست و چهار ساعته بودن، اداره گذرنامه، اداره پست، مرکز خرید، رستوران بانک، بیمـارستان و بهداری، نمازخانه، گمرک، ساختمـان پلیس و از جمله فرودگاه های مطرح ایران و خاورمیانه می باشد.