آزادراه تهران شمال قطعات 23 و 24 الف

مشخصات کلي پروژه:

کارفرما: شرکت آزادراه تهران- شمال /      مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس      /        پیمانکار: شرکت دی

مشارکت: بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی

مشاور وزارت راه و شهرسازی: شرکت مهندسین مشاور هراز راه

طراحی اصلی: مشاور چینی

مشخصات کلی آزادراه تهران- شمال:

123 کیلومتر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای پرشیب یک خط کندرو به مسیر اضافه می­گردد و در چهار منطقه اجرا خواهد گردید.

منطقه یک: از محل تقاطع 76 متری شهید همت و آزادگان به شهرستانک به طول 32 کیلومتر

منطقه دو: از شهرستانک تا پل زنگوله به طول 25 کیلومتر

منطقه سه: از پل زنگوله تا سه راهی دشت نظیر به طول 46 کیلومتر

منطقه چهار: از سه راهی دشت نظیر به کمربندی چالوس – نمک آبرود به طول 20 کیلومتر

منطقه4 آزاد راه تهران– شمال در فاصله مرزن آباد چالوس بين 26 درجه و 40 دقيقه عرض شمالي و 51 درجه و 17 دقيقه تا 51 درجه و 23 دقيقه طول شرقي قرارگرفته است. گستره عبور بطور کلي، جنگلي و در طرفين قسمت سفلاي دهليز رودخانه چالوس واقع شده و ارتفاع آن  از سطح دريا از 530 متر در مرزن آباد تا 50 متر در جنوب غربي چالوس تغيير مي­کند.

مشخصات قرارداد اول:

نام پروژه:

احداث قطعه 23 آزاد راه تهران - شمال

نوع قرارداد:

عمرانی سه عاملی

موضوع قرارداد:

کلیه عملیات اجرایی قطعه 23 آزادراه تهران - شمال از کیلومتر 150 + 17 الی 24 تا مرحله اساس (بجز آسفالت)

محل پروژه:

شهرستان چالوس

کارفرما:

شرکت آزاد راه تهران - شمال

مدیریت طرح:

_

مشاور کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور پارس

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

4477/79/آ

مشخصات قرارداد دوم:

در سال 83 بر اساس فهرست بهاي جديد قرارداد جديدي در ادامه قرارداد گذشته و به جهت ترميم قيمتهاي پروژه شامل قطعات 23 و 24 الف فيمابين شركت دي و شركت آزادراه تهران- شمال از كيلومتر 750+16 الي 25 بطول تقريبي 8250 متر منعقد گرديد.

نام پروژه:

قطعات 23 و 24 الف آزاد راه تهران - شمال

نوع قرارداد:

عمرانی سه عاملی

موضوع قرارداد:

عملیات اجرایی قطعات 23 و 24 الف آزادراه تهران - شمال تا مرحله اساس (بدون آسفالت)

محل پروژه:

شهرستان چالوس

کارفرما:

شرکت آزاد راه تهران - شمال

مدیریت طرح:

_

مشاور کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور پارس

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

6955/آ/83

الحاقیه قرارداد دوم:

نام پروژه:

قطعات 23 و 24 الف آزاد راه تهران - شمال

نوع قرارداد:

عمرانی سه عاملی

موضوع قرارداد:

انجام عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 23 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

محل پروژه:

شهرستان چالوس

کارفرما:

شرکت آزاد راه تهران - شمال

مدیریت طرح:

_

مشاور کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور پارس

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

3805/92/آ مورخ 92/06/16