زیرسازی قطعه دوم راه‌آهن همدان- سنندج

اهداف اجرایی پروژه و دستاوردهای احتمالی آن    

 با اجرای راه‌آهن همدان- سنندج، شهرستان سنندج نیز به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد و از مزایای این نوع حمل و نقل ارزان و ایمن برخوردار خواهد گشت. در آینده نیز می‌توان امیدوار بود تا راه آهن کشور از طریق همین خط به راه‌آهن عراق نیز متصل شده و زمینه‌های گسترش بازرگانی، گردشگری و توسعه اقتصاد منطقه و دو کشور فراهم شود. مضافاً آنکه ارتباط بین کشور عراق را از طریق ایران به اروپا و از طریق خط آهن سراسری به آبهای خلیج فارس و سپس به کشورهای حاشیه خلیج و آسیای شرقی نیز فراهم می‌نماید.

 

مشخصات قرارداد:

نام پروژه:

راه آهن همدان - سنندج

نوع قرارداد:

 عمرانی - سه عاملی

موضوع قرارداد:

زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان - سنندج

محل پروژه:

استان کردستان - سنندج - قروه

کارفرما:

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مدیریت طرح:

_

مشاور کارفرما:

مهندسین مشاور هراز راه

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

39183/15 مورخ 1390/04/06