اجرای عملیات سد مخزنی شهری کور

ساختگاه سد مخزنی شهری کور در محل تلاقی رودخانه بریسان و کزور در بخش آشار شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جنوب شرقی کشور واقع شده است . این رودخانه که در قسمت جنوب و جنوب غربی شهرستان سراوان جریان دارد از غرب به شرق جاری بوده که از ارتفاعات کوه کلکی ، دربان و لندی در شمال آشار و ایرافشان سرچشمه گرفته و پس از تلاقی با رودخانه نهنگ از خط مرزی بین ایران و پاکستان عبور کرده و بدون هیچگونه استفاده ای به داخل خاک پاکستان می ریزد . محل احداث سد حدود 30 کیلومتری شرق روستای آشار و 12 کیلومتری جنوب روستای ایرافشان و در شهرستان ایرانشهر واقع است. مختصات جغرافیایی ساختگاه سد با طول 61 درجه غربی و 57 دقیقه و 34 ثانیه و عرض 26 درجه و36 دقیقه و 36 ثانیه شمالی می باشد.

 

اهداف اجرایی احداث این پروژه اختصاراً به شرح ذیل است :

ذخیره و تنظیم جریان‌های سیلابی جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه رودخانه مذکور پس از تلاقی با رودخانه نهنگ از خط مرزی عبور کرده و پس از آن وارد کشور پاکستان می‌گردد، لذا با احداث سد شهری کور می‌توان نسبت به خروج جریان‌های سیلابی رودخانه از کشور جلوگیری نمود.

کارهای موضوع پیمان عبارتند از :

تدارکات، ساخت، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری آزمایشی و تحویل بدنه سد، سرریز، تونل‌های آبگیر، انحراف، فرازبند، تزریق و سیستم آب‌بندی، گالری‌های تزریق، حوضچه آرامش، دایک جانبی، ساختمان‌های اداری و مسکونی، راههای دسترسی و به طور کلی اجرا و احداث سد مخزنی شهری کور و دایک جانبی آن و تاسیسات وابسته به سد و سایر کارهای متفرقه.

نحوه اجرا :

سد مخزنی فوق به صورت RCC طراحی گردیده که با اجرای آن تکنولوژی ساخت چنین سدهایی نیز به رزومه کاری شرکت دی اضافه خواهد گردید.

مشخصات کلی سد:

واحد مقدار نوع مصالح رديف
متر 47 ارتفاع هیدرولیکی سد 1
متر 60 ارتفاع حداکثر سد 2
متر 336 طول تاج سد ۳
متر 7 عرض تاج سد ۴
متر 57 عرض پی در مقطع حداکثر ۵
متر مكعب 460،000 حجم کل بدنه ۶


 

 

 

 

 

 

 

مشخصات قرارداد:

نام پروژه: احداث سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته
نوع قرارداد: عمرانی سه عاملی
موضوع قرارداد: احداث سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته
محل پروژه: سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، 30 کیلومتری شرق روستای آشار
کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
مشاور کارفرما: شرکت مهندسی منابع آب و خاک
مشاور همکار: -
شماره قرارداد: شماره پ/141/91مورخ 91/06/26