پروژه انجام عملیات تکمیلی و اجرایی قطعه C منطقه یک آزادراه تهران - شمال  

اهداف اجرایی احداث این پروژه اختصاراً به شرح ذیل است :   

1)      باتوجه به طرح كريدور بين المللى حمل و نقل شمال - جنوب؛ اجراى اين پروژه به عنوان مكمل بخشى از اين كريدور در ايران از اهميت ويژه اى برخوردار است.كريدور شمال - جنوب، ارتباط كشورهاى آسياى جنوب شرقى را با اروپا از طريق ايران و روسيه برقرار مى‌كند.

2)     آزادراه تهران - شمال، مهمترين بخش آزادراه سراسرى و در دست احداث جنوب به شمال (بندر امام (ره)، اهواز، انديمشك، اراك، ساوه، تهران، چالوس) و كوتاه‌ترين راه ارتباطى خليج فارس به درياى خزر است.

3)    نياز به توسعه راه ارتباطى با كشورهاى حاشيه درياى خزر و تسهيل ارتباط بين ملت‌هاى منطقه با داشتن يك راه ارتباطى و ترانزيتى مناسب از اهداف بلندمدت بخش حمل و نقل است. اين راه مهم‌ترين بخش كريدور ترانزيتى است كه ارتباط آسياى جنوب شرقى با اروپا را از طريق ايران و روسيه برقرار مى‌كند.

4)     با توجه به اين كه در حال حاضر محورهاى ارتباطى موجود از استاندارد لازم برخوردار نبوده و پاسخگوى ترافيك فعلى نيستند، ايجاد راه ارتباطى مناسب از مركز به شمال كشور ضرورى است.

5)     كاهش مسافت تهران تا چالوس به ميزان حدود 6۵ كيلومتر، ظرفيت بالاى آزادراه نسبت به راه فعلى، كاهش زمان سفر از حدود 4.5 ساعت به1.5 ساعت و همچنين كاهش شيب مسير از ۱۰ درصد به ۶ درصد

 

به طور خلاصه عملیات موضوع پیمان عبارتست از:

احداث و تکمیل 100+6 کیلومتر از منطقه اول آزادراه تهران- شمال که از انتهای قطعه B2 محور آزادراه شروع تا کیلومتر 450+21 (ابتدای قطعه D) ادامه می­یابد. احداث آزادراه با مشخصات آزادراه چهارخطه، با توجه به نقشه­های مصوب پیوست قرارداد و احداث پل­های آبروی مورد نیاز به تعداد 13 دستگاه و پل­های بزرگ 3 دستگاه و لاینینگ تونل­ها و همچنین احداث دیوارهای حائل وزنی و یا بتنی مطابق نقشه­های پیوست و در صورت نیاز و در حین انجام کار با توجه به ابلاغ دستگاه نظارت، پارکینگ­های اضطراری (در صورت صلاحدید کارفرما و دستور دستگاه نظارت) و عملیات زه­کشی و تکمیل و ساختمان تونل­ها و لاینینگ آنها و... سایر موارد راهسازی منضم به این قرارداد که پیمانکار موظف است در چهارچوب قرارداد آن را اجرا نماید.

مشخصات کلی قرارداد:

نام پروژه:

انجام عملیات تکمیلی و اجرایی قطعه ‏C‏ منطقه یک آزادراه تهران - شمال ‏

نوع قرارداد:

عمرانی

موضوع قرارداد:

انجام عملیات تکمیلی و اجرایی قطعه ‏C‏ منطقه یک آزادراه تهران - شمال ‏

محل پروژه:

تهران‏

کارفرما:

شرکت آزادراه تهران-شمال

مشاور کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور ره آور

مشاور همکار:

-

شماره قرارداد:

شماره 3331/94/آ مورخ 94/04/20