انجام عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 23 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال:‏

   با پایان یافتن عملیات اجرایی این شرکت در قراردادهای قبلی و همزمان با بهره برداری از مسیر آزادراه، به منظور انجام عملیات ایمن سازی در برخی نقاط مسیر، عملیات  تکمیلی در قالب قرارداد جدید به این شرکت واگذار گردید.

 

 

مشخصات کلی قرارداد:

نام پروژه:

انجام عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 23 آزادراه تهران-شمال

نوع قرارداد:

عمرانی سه عاملی

موضوع قرارداد:

عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 23 آزادراه تهران-شمال

محل پروژه:

شهرستان چالوس

کارفرما:

شرکت آزاد راه تهران - شمال

مدیریت طرح:

_

مشاور کارفرما:

شرکت مهندسین مشاور پارس

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

1642/94/آ مورخ 03/02/94

 

 

 

 

زیر مجموعه ها