ایستگاه M3 خط 3 مترو تهران و هواکش میان تونلی L3M3

پروژه تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه و اجرای نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه M3 و اجرای هواکش L3M3 متروی تهران 

پروژه مطروحه فوق در اسفند ماه سال 1390 از طریق مناقصه محدود و یک مرحله­ای به شرکت دی واگذار گردید. محل اجرای پروژه در خیابان شهید بهشتی، تقاطع میرزای شیرازی در شهر تهران واقع شده است.

 

اهداف اجرایی پروژه و دستاوردهای احتمالی آن:

 • امكان انجام سفرهاي درون شهري و ارتباط حومه با مركز تهران با سرعت مناسب.     
 • تردد دقيق و ايمن با بالاترين فناوري ممكن.
 • توجه به مسائل زيست محيطي با كاستن از حجم شبكه هاي حمل و نقل آلوده كننده.
 • ايجاد و گسترش فرهنگ نظم با توجه به ارزش والاي وقت در زندگي روزمره شهروندان.
 • ايجاد فضاي اجتماعي آرام و آسوده.
 • بهينه سازي حمل و نقل شهري.
 • صرفه جويي در مصرف سوخت.
 • كاهش تصادفات.
 • صرفه­ جويي در اتلاف وقت.
 • صرفه­ جويي در هزينه درمان و نظافت ناشي از آلودگي هوا.
 • صرفه­ جويي در هزينه مصرف لوازم يدكي و استهلاك خودروها.
 • گامي مؤثر در توسعه پايدار شهرها.

عناوین اصلی اجرای این پروژه :

 • تجهيز كارگاه
 • دیوارهای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی بالای تراز سالن فروش بلیط
 • سقف قوسی ایستگاه.
 • سازه نگهبان و سازه اصلی دسترسی شمالی به سالن فروش بلیط و سکوها
 • سازه نگهبان و سازه اصلی گالری آسانسور معلولین تا ابتدای مجتمع ایستگاهی
 • سازه نگهبان و سازه اصلی دسترسی جنوبی به سالن فروش بلیط و سکوها
 • سازه نگهبان و سازه اصلی ورودی جنوبی ایستگاه
 • سازه نگهبان و سازه اصلی شفت گالری هوای هواساز نیم تونل شرقی
 • بخشهای باقیمانده سازه نگهبان و سازه اصلی شفت و گالری آسانسور معلولین جنوبی
 • سازه نگهبان و سازه اصلی شفت و گالری های هوای هواساز چهارم و هواکش رکتیفایر
 • سازه نگهبان و سازه اصلی شفت و گالری های هوای هواساز نیم تونل شرقی و غربی
 • سازه نگهبان و سازه اصلی شفت و گالری های خروجی اضطراری غربی ایستگاه
 • سازه نگهبان و سازه اصلی شفت و گالری های خروجی اضطراری شرقی ایستگاه

مشخصات قرارداد:

نام پروژه:

ایستگاه M3 خط 3 متروی تهران

نوع قرارداد:

عمرانی - چهار عاملی

موضوع قرارداد:

تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه و اجرای نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه M3 و اجرای هواکش L3M3

محل پروژه:

تهران، خیابان شهید بهشتی، تقاطع خیابان میرزای شیرازی

کارفرما:

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

مدیریت طرح:

مهندسین مشاور پژوهش

مشاور کارفرما:

مهندسین مشاور سانو

مشاور همکار:

_

شماره قرارداد:

029/10090 مورخ 1390/12/09