ترکيب سهامداران

 

ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

1

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

985ر999ر76

2

شرکت پايا سامان پارس

000ر000ر23

3

شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان

5

4

شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا

5

5

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

5

جمع

000ر000ر100