تركيب اعضاي هيئت مديره

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين سمت

نوع عضويت

تاريخ انتصاب

مدرك تحصيلي

1

احمد مجیدی

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

به نمایندگی از

شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان

94/05/03

فوق لیسانس

2

علی درویش

مديرعامل و

نايب رئيس هیئت مديره

موظف

به نمايندگي از

شرکت پاياسامان پارس

92/10/01

فوق ليسانس

3

علیرضا تولایی

عضو هیئت مدیره

غیرموظف

به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

95/08/22

فوق لیسانس 

4

مسعود نوري محمداني

معاون فني و برنامه‌ریزی و عضو هیئت مديره

موظف

به نمايندگي از

بنياد مستضعفان

 

85/07/12

ليسانس

5

سیاوش مرادیان

معاون مالي و اداري و

عضو هیئت مديره

موظف

به نمايندگي از

شرکت سرمايه‌گذاري سينا

93/10/14

ليسانس