پیام مدیر عامل

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عرصه ساخت و سـاز، شـرکت دی بر آن شـد تا با ایجـاد زیر ساخت هـای کارا و بهره منـدی از خلاقیت و اثر بخـشی مدیران برجسته، شرکت را بصورت سازمـانی چابک و پویا در عـرصه هـای ملی و بین المللی مطرح نماید. پیمودن این مسیر دشوار با هدف اعتـلای کشور عزیزمـان جز با توفیق الهی، ارتقاء سطح فنی و کیـفی محصولات تولیدی و اجرای پروژه هـا، تلاش بی وقفه همکاران محترم و مدیریت صحیح منـابع انسانی میسر نخـواهد بود. مأموریت خـانواده بزرگ و پرسـابقه شرکت دی در طـی50 سال فعالیت بی وقفه، اجرای پروژه هـای ملی در زمینه هـای عمرانی، حمل و نقل زمینی، ریلی، فـرودگاه، سازه های آبی و ساختمـان های صنعتی و غیر صنعتی با منـاسب ترین هـزینه، بالاترین کیفیت و در کمـترین زمـان، همراه با حصول رضـایت کارفـرمایان بوده و خـواهد بود.