سهامداران

سهامداران

ردیف نام سهامداران درصد سهام
1

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

76.99997
2

شرکت پايا سامان پارس

23
3

شرکت ره نگار خاور میانه پارس

0.00001
4

شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا

0.00001
5

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

0.00001
  جمع

100

0%