صنعت و معدن

صنعت و معدن

کارخانه نورد مجتمع فولاد کاوه اروند

کارخانه نورد مجتمع فولاد کاوه اروند

اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری ، حفاری ، کارهای فلزی و بتنی و سایر عملیات مرتبط به پروژه احداث کارخانه نورد مجتمع فولاد کاوه اروند

کارخانه سیمان گیلان سبز

کارخانه سیمان گیلان سبز

کارخانه سیمان گیلان سبز

کارخانه سیمان هگمتان ( همدان )

کارخانه سیمان هگمتان ( همدان )

کارخانه سیمان هگمتان ( همدان )

0%